Βάζοντας χαρά στη ζωή μας – Αδαμαντία Καζάκου (ΑΡΤ, a la caρτε)

Με ποιον τρόπο να βάλουμε χαρά στη ζωή μας,

Βιωματικό ταξίδι από τη  ΜΗ ΧΑΡΑ (=τα δυσάρεστα που βιώνουμε) στη ΧΑΡΑ. Ενώ είμαστε στο εδώ και τώρα, ζούμε στο παρελθόν – στο κάποτε.